มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

Login FormWho's Online

เรามี 189 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประเภทของ นมผง (Milk Powder)

นมผง (Milk Powder) เป็นนมที่ทำขึ้นจากนมโคระเหยน้ำออก แล้วทำให้เป็นผง โดยมีสัดส่วน ของน้ำตาลแลกโตสโปรตีน มันเนย และเกลือแร่เหมือนที่มีอยู่ในนมโค

  • จากบันทึกของมาโคโปโลทำให้เราทราบว่าชนชาติมองโกเลียเป็นชนชาติแรกที่ทำนมผงโดยการใช้แสงอาทิตย์เป็นตัวทำให้นมแห้ง
  • นมผงขาดมันเนยจะเก็บไว้ได้สูงสุดประมาณ 3 ปี นมผงธรรมดา จะเก็บไว้ได้สูงสุดประมาณ 6 เดือน

นมผงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทด้วยกันคือ

  1. นมผงธรรมดา (Day whole milk ) เป็นนมผงที่ทำจากน้ำนม โดยไม่มีการแยกเอาส่วนประกอบใด ๆ ในน้ำนมออกนิยมใช้ในการผลิตนมพร้อมดื่ม

  2. นมพร่องมันเนย (Partly non-fat dry milk or Partly dry skim milk ) นิยมใช้ในการผลิตนมพร้อมดื่มเช่นกัน

  3. นมผงขาดมันเนย ( on-fat dry milk or Dry skim milk ) เป็นนมผงที่ทำจากน้ำนมที่มีการแยกมันเนยออกเกือบหมดนิยมใช้ในการผลิตน้ำนมคืนนรูป น้ำนมปรุงแต่ง น้ำนมแปรงไขมัน และผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ

ลักษณะนมผงที่ดี

1. มีสีขาวหรือสีครีม

2. ละลายได้ง่ายทันที ไม่เป็นก้อนแข็ง

3. มีกลิ่นหอม ปราศจากกลิ่นรสที่น่ารังเกียจ ฝุ่นผง สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอม

4. ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ทนต่อการกัดกร่อนของนมผง

5. ฉลากระบุประเภท ชื่อผู้ทำ น้ำหนัก วันเดือนปีที่ทำ วิธีเก็บรักษา วิธีเตรียมเพื่อรับประทาน

6. กรณีนมผงขาดมันเนย ฉลากต้องระบุข้อความ "อย่าใช้เลี้ยงทารก"

ในนมผงจะมีน้ำอยู่ 2.5 – 5 % ซึ่งจะไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเกิดขึ้น การทำให้แห้งนี้เป็นการช่วยยืดอายุของนมและลดน้ำหนักกับปริมาตรลงไป ในเวลาเดียวกันซึ่งนำมาถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการขนส่ง การทำที่ให้ผลดีที่สุดคือ Freeze-drying น้ำจะถูกระเหยออกจากนมที่สภาวะสุญญากาศโปรตีนจะไม่มีผลกระทบ แต่วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงในระหว่างกระบวนการแรกน้ำส่วนเกินที่อยู่อย่างอิสระจะถูกระเหยก่อนซึ่งกินเวลาไม่นานส่วนกระบวนการสุดท้ายเป็นการเอาน้ำในช่องว่าง ระหว่างของแข็งออกซึ่งกินเวลาค่อนข้างนาน และใช้พลังงานมากกว่าการใช้ Roller Drying นมผงที่ได้อาจมีลักษณะไหม้เกรียม เสียคุณภาพไป

กรรมวิธีการผลิตนมผง

•Freeze-drying เป็นวิธีที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้พลังงานในการผลิตสูง

•Commercial Methods มี 2 กระบวนการที่นิยมใช้กัน

1. Rolling drying มี 2 แบบ คือ

o ทำเป็นแอ่งบริเวณระหว่างท่อความร้อน ให้หมุนวนนมจะเคลือบที่ผิวท่อ เมื่อหมุนไปแห้งไปแล้วที่จุดหนึ่งจะมีใบมีดกรีดแผ่นนมลงไปยังส่วนขนถ่ายด้วยเกลียว

o ใช้สเปรย์ฉีดลงบนท่อที่ให้ความร้อนเมื่อนมแห้งแล้วก็จะถูกมีดขูดออกเช่นกัน

2. Spray drying เป็นกระบวนการที่ให้ขนาดเม็ดนมผงที่มีขนาดเล็กมากกว่าแบบแรก กระบวนการมีดังนี้

1.กระจายนมที่เข้มข้นให้ตกลงเป็นเม็ดเล็กๆ

2.ผสมนมที่ฟุ้งกระจายเข้ากับอากาศร้อนซึ่งช่วยให้น้ำระเหยได้เร็ว

3.แยกนมผงที่แห้งแล้วออกมาจากอากาศ

 

กระบวนการยังแบ่งย่อยออกไปอีกโดยแบ่งเป็น Stage

- one stage drying มีกระบวนการดังนี้

1.ใช้การขนส่งโดยลมผ่านไปยังถังรวบรวมแล้วปล่อยให้นมกับลมแยกกันใน ไซโคลน

2.นมผงที่เย็นแล้วจะผ่านไปยังไซโคลนเพื่อแยกซ้ำอีก

3.ไปยังช่องเก็บนม

-two stage dryingเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถทำนมผงที่อุณหภูมิลดลงกว่าแบบแรก เพราะนมเป็นสารที่ไวต่อความร้อน

-three stage drying

 

เครดิต: http://www.spmilkcenter.com/home/interesting06.html